DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Szczegóły dostawy :

1. Według wyboru Klienta, Towary będą dostarczane za pośrednictwem: Firmy kurierskiej

2. Koszty dostawy, w zależności od dokonanego wyboru co do sposobu dostawy i miejsca docelowej dostawy zostaną automatycznie skalkulowane i wskazane w danym zamówieniu przed jego ostateczną akceptacją.

3. W czasie odbioru Towaru Klient ma prawo starannie sprawdzić stan Towaru w celu ustalenia czy Towar nie został uszkodzony w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków Klient może sporządzić stosowny protokół z dostawcą opisując naruszenia. Brak protokółu, o którym mowa może wpływać na trudności w ustaleniu osoby/podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy.

Szczegóły płatności :

1. W sklepie internetowym sklep-rybka.pl płatności za Towar

Are you currently looking for essay essay writing services? Which are the benefits of hiring essay writing solutions? In the following guide, we will discuss a number of the key factors to consider when choosing essay writing services and see most of the students looking for essay writing services can obtain top grade in their college entrance exam and also receive better job opportunities with better salaries.

można dokonywać wyłącznie w złotych polskich (PLN), w następujący sposób:
a) Gotówką przy odbiorze Towaru w sklepie stacionarnym,
b) Przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr  96124043571111001031168604  prowadzony przez BANK PEKAO SA